Oorkonde voor Peuterplein

Oorkonde PeuterpleinWoensdag 6 juli werden Thea en Cocki verrast met de uitreiking van een oorkonde van de PkP door de ouders van Mats. PkP staat voor Passend Kinderdagverblijf Pluim en is een zusje van de Passend Onderwijs Pluim.
De ouders van Mats wilden hiermee hun waardering tonen voor de wijze waarop Mats door Peuterplein wordt opgevangen. Mats heeft het syndroom van Down. Voor Peuterplein geen enkele belemmering om Mats 2 jaar geleden met open armen te ontvangen en op te nemen in de babygroep. Intussen is Mats naar de peutergroep verhuist en verloopt zijn ontwikkeling naar verwachting.
De PkP is een initiatief van de Downsyndroom Tips Community op Facebook. De stichting Downsyndroom ondersteunt dit en geeft een extra platform om de positieve aandacht voor de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen te vergroten. Want ook zij zijn de sleutel tot een maatschappij waarin mensen samen leven, met elk zijn beperkingen en mogelijkheden.