AANMELDEN

Bij BSO Bredeplein komt uw kind, na een drukke schooldag, in een veilige en beschermde omgeving. Door de kleinschalige opzet van BSO Bredeplein is er aandacht voor ieder individueel kind. Saamhorigheid in de groep en respect voor de ander zijn kernwaarden bij BSO Bredeplein.

Kijk voor het invullen van de gewenste opvangtijden naar de beschikbare uren per locatie op het tabblad “Openingstijden” in het menu AANMELDEN.

Het hele jaar door òf alleen de schoolweken

BSO Bredeplein biedt twee contractvormen aan.
Een 52-weken contract waarbij uw kind het hele jaar door wordt opgevangen, of een 40-weken contract waarbij uw kind alleen tijdens de schoolweken wordt opvangen.

Vakantie BSO

Ook op vakantie- of studiedagen kan uw kind hele dagen terecht bij onze buitenschoolse opvang. Bovendien kunt u uw schoolgaande kind uitsluitend tijdens vakanties bij ons brengen.