TARIEVEN

Bij aanvang van de opvang van uw kind wordt in overleg het aantal vaste contracturen afgesproken. Afwijken van de contracturen kan uitsluitend incidenteel en met een geldige reden. Voor de opvang van uw kind bij BSO Bredeplein kunt u kiezen uit twee contractvormen:

  • 40 weken contract: Uw kind wordt alleen tijdens de schoolweken opgevangen
  • 52 weken contract: Uw kind wordt het gehele jaar opgevangen

Aanvullend biedt BSO Bredeplein vakantieopvang aan. Dit kan in combinatie met een 40 weken contract, maar ook alléén voor vakantieweken.

Voor het 40 weken contract rekent BSO Bredeplein een tarief van € 8,48 per uur.
Het 52 weken contract heeft een tarief van € 8,30 per uur.
Voor vakantieopvang geldt een tarief van € 8,48 per uur.

De facturen worden berekent aan de hand van een maandgemiddelde.
Voorbeeld 1
U brengt uw kind 6 uur per week en hebt een contract voor 40 weken per jaar.
6 uur x 40 weken = 240 uur x € 8,48 p/u = € 2035,20 : 12 maanden = € 169,60 p/m.
U ontvangt elke maand een factuur voor een bedrag van € 169,60.
Voorbeeld 2
U brengt uw kind 15 uur per week en hebt een contract voor 52 weken per jaar.
15 uur x 52 weken = 780 uur x € 8,30 p/u = € 6474,00 : 12 maanden = € 539,50 p/m.
U ontvangt elke maand een factuur voor een bedrag van € 539,50.

Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur voor de volgende maand. Het tarief voor de buitenschoolse opvang is inclusief voeding, versnaperingen en verzorgingsproducten.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

U kunt mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen van de overheid. Op www.toeslagen.nl vindt u alle informatie over de kinderopvangtoeslag en kunt u ook de hoogte van uw persoonlijke toeslag berekenen. Of gebruik de rekentool.
Voor vragen over de kinderopvangtoeslag of een papieren aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Landelijk register kinderopvang

Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u het inschrijfnummer van BSO Bredeplein in het Landelijk Register Kinderopvang nodig:

BSO Bredeplein – Europalaan Renkum:              167631962
BSO Bredeplein – Hogenkampseweg Renkum: 929485518