Deprecated: Functie is_staging_site is sinds versie 3.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan in_safe_mode. in /home/deb148772/domains/bredeplein.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Kwaliteit & Inspectie BSO | Bredeplein
Deprecated: Functie is_staging_site is sinds versie 3.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan in_safe_mode. in /home/deb148772/domains/bredeplein.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

KWALITEIT & INSPECTIE

BSO Bredeplein streeft een hoge kwaliteit na. Buiten de landelijke wetgeving zoals de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit kinderopvang, voldoet BSO Bredeplein aan nog een aantal kwaliteitsaspecten: 

 • Controle veiligheid
 • Voorbereiding op calamiteiten
 • Personeel
 • Protocollen
 • Regels

Controle veiligheid

BSO Bredeplein staat onder toezicht van de gemeente Renkum. De GGD inspecteert regelmatig en de brandweer controleert veiligheidsprocedures. De Voedsel- en Warenauthoriteit houdt toezicht op de voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen.

 

 

 

GGD rapporten BSO Bredeplein – Europalaan Renkum
GGD rapporten BSO Bredeplein – Hogenkampseweg Renkum

 

Voorbereiding op calamiteiten

BSO Bredeplein is veilig! Maar natuurlijk is BSO Bredeplein ook voorbereid op situaties die buiten haar macht liggen:

 • Calamiteitenplan
  Om schade bij calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen is er een calamiteitenplan
 • Bedrijfshulpverleners
  Op de verschillende locaties zijn meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig
 • Registratie
  Op de locaties is dagelijks een actuele lijst met daarop de kinderen die aanwezig zijn. Van alle ingeschreven kinderen zijn alle relevante gegevens ter plekke beschikbaar. Natuurlijk geldt ook hier het privacyreglement.


Personeel

Een pedagogisch medewerker van BSO Bredeplein heeft:

 • Minimaal een beroepsgekwalificeerde opleiding
 • Actuele kennis van kinder – EHBO
 • Een verklaring omtrent gedrag


Protocollen

BSO Bredeplein heeft een aantal protocollen ontwikkeld

 • Protocol medisch handelen
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Protocol calamiteiten

Op elke locatie liggen de protocollen ter inzage

 

Regels

 • Algemene voorwaarden: Zij vormen de basis van het contract tussen u en BSO Bredeplein
 • BSO Bredeplein heeft huisregels voor team, ouders en kinderen opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden