VISIE & BELEID

VISIE

BuitenSchoolse Opvang Bredeplein heeft BSO’s voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar aan de Europalaan en de Hogenkampseweg in Renkum. BSO Bredeplein heeft haar visie als volgt omschreven: Verbreden, verdiepen en ontwikkelen van interesses en vaardigheden bij kinderen tijdens hun basisschooltijd door het aanbieden van een veelzijdige en passende ontwikkelingsmethode: Startblokken basisontwikkeling.
Bij BSO Bredeplein zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar welkom, ongeacht culturele achtergrond en kerkelijke gezindte. Ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn, in goed overleg, welkom bij BSO Bredeplein.

PEDAGOGISCH BELEID

BSO Bredeplein werkt aan de hand van haar pedagogisch beleid. Hierin staat vermeld vanuit welke standpunten wij werken. Ons pedagogisch beleid kunt u hier downloaden.
Pedagogisch beleid BSO Bredeplein Europalaan
Pedagogisch beleid BSO Bredeplein Hogenkampseweg