Sinds 16 december verzorgt Bredeplein Kinderopvang weer noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor noodopvang?

  • Uw kind(eren) kom(t)en in aanmerking voor noodopvang wanneer tenminste één ouder een cruciaal beroep heeft en u zelf de opvang van uw kind(eren) niet kunt verzorgen/regelen.
  • Uw kind(eren) zijn al ingeschreven bij Bredeplein Kinderopvang. Tijdelijke opvang van kinderen die niet zijn ingeschreven bij Bredeplein Kinderopvang is niet mogelijk.
  • Voor de noodopvang gelden dezelfde opvanguren en dagen als in de overeenkomst tussen u en Bredeplein Kinderopvang.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen:

Telefoon: 06 – 11 77 47 19
E-mail: info@bredeplein.nl