Op donderdag 4 juni werden de mensen van Bredeplein blij verrast met twee prachtige bloempotten. De oudercommissie bood deze aan voor het 10 jarig bestaan van Bredeplein.
De fleurige bloempotten hebben een mooi plekje gekregen op het speelplein.
Alle medewerkers van Bredeplein danken de oudercommissie hartelijk voor deze blijk van waardering.