KIND VOLG SYSTEEM

Peuterplein wil het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden.
Hiervoor gebruikt ze het KIJK! – volgsysteem. Dit volgsysteem wordt ook op de basis-scholen gebruikt waarmee de doorgaande lijn van opvang naar de basisschool is gewaarborgd.

Observaties

Observaties van uw kind zijn een belangrijk onderdeel van het KIJK! – volgsysteem. Twee keer per jaar bespreekt de tutor (begeleider) met de ouders de observaties tijdens een kindgesprek. Naar aanleiding van deze kindgesprekken kan een plan ontwikkeld worden om uw kind nog meer of beter te stimuleren in de ontwikkeling. Wanneer uw kind bijna vier jaar is wordt een observatieformulier ingevuld dat, nadat u hiermee akkoord bent gegaan, naar de basisschool wordt gestuurd. Dit observatieformulier is ontwikkeld door de gemeente Renkum.