KWALITEIT & INSPECTIE

Peuterplein streeft een hoge kwaliteit na. Buiten de landelijke wetgeving zoals de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang voldoet Peuterplein aan nog een aantal kwaliteitsaspecten:

 • Controle veiligheid
 • Voorbereiding op calamiteiten
 • Personeel
 • Protocollen
 • Regels

Controle veiligheid

Peuterplein staat onder toezicht van de gemeente Renkum. De GGD inspecteert regelmatig en de brandweer controleert veiligheidsprocedures. De Voedsel- en Warenauthoriteit houdt toe-zicht op de voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen.

GGD rapporten Peuterplein – Europalaan Renkum
GGD rapporten Peuterplein – Hogenkampseweg Renkum
GGD rapporten Peuterplein Doorwerth

 

Voorbereiding op calamiteiten

Peuterplein is veilig! Maar natuurlijk is Peuterplein ook voorbereid op situaties die buiten haar macht liggen:

 • Calamiteitenplan
  Om schade bij calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen is er een calamiteitenplan
 • Bedrijfshulpverleners
  Op de verschillende locaties zijn meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig
 • Registratie
  Op de locaties is dagelijks een actuele lijst met daarop de kinderen die aanwezig zijn.
  Van alle ingeschreven kinderen zijn alle relevante gegevens ter plekke beschikbaar. Natuurlijk geldt ook hier het privacyreglement.


Personeel

Een pedagogisch medewerker van Peuterplein heeft:

 • Minimaal een beroepsgekwalificeerde opleiding
 • Actuele kennis van kinder – EHBO
 • Een verklaring omtrent gedrag


Protocollen

Peuterplein heeft een aantal protocollen ontwikkeld

 • Protocol medisch handelen
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Protocol calamiteiten

Op elke locatie liggen de protocollen ter inzage.

Regels

Peuterplein heeft huisregels voor team, ouders en kinderen opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden.