Onze werkwijze

Bij Bredeplein Kinderopvang streven we naar een omgeving waarin elk kind zich veilig, vertrouwd, geliefd en gestimuleerd voelt. Onze werkwijze is gebaseerd op deze kernwaarden die de basis vormen van onze dagelijkse activiteiten.

Veiligheid:

Veiligheid staat bij ons bovenaan. We hanteren strikte veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat elk kind zich in een beschermde omgeving bevindt. Van goed opgeleid personeel tot veilige en hygiënische faciliteiten, we doen er alles aan om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen vrij kunnen spelen en leren.

Aandacht voor het individuele kind:

Elk kind is uniek, en daarom besteden we bij Bredeplein Kinderopvang speciale aandacht aan de individuele behoeften en talenten van elk kind. Onze ervaren medewerkers volgen de ontwikkeling van elk kind nauwlettend en bieden op elk kind afgestemde begeleiding om hun groei en ontwikkeling te stimuleren.

Samenwerking met ouders:

Wij geloven in een nauwe samenwerking tussen ouders en ons team. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kinderen, en we streven ernaar om een vertrouwensband op te bouwen waarin open communicatie en betrokkenheid centraal staan. We moedigen ouders aan om actief deel te nemen aan het leven van de kinderopvang, door regelmatige gesprekken, ouderbijeenkomsten en deelname aan speciale evenementen.

Respect voor elkaar en de omgeving:

Respect vinden we heel belangrijk in onze kinderopvang. We leren kinderen het belang van respectvolle omgang met elkaar en hun omgeving. Door middel van activiteiten en voorbeeldgedrag stimuleren we een cultuur van respect, vriendelijkheid en waardering voor ieder ander en de natuurlijke wereld om ons heen.

Begeleiding door pedagogisch coach:

Bij Bredeplein Kinderopvang hebben we een pedagogisch coach die ons team ondersteunt en begeleidt bij de dagelijkse zorg en educatie van de kinderen. Deze coach biedt expertise en advies op het gebied van pedagogiek en ontwikkeling, en zorgt ervoor dat ons team continu blijft groeien en leren om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan elk kind.

Bij Bredeplein Kinderopvang streven we ernaar om een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We heten je kind van harte welkom in onze kinderopvang!