ONLINE INSCHRIJVEN

U heeft voor de opvang van uw kind(eren) gekozen voor Peuterplein Kinderopvang. Wij kijken nu al uit naar zijn of haar komst. Uw kind gaat bij ons een onvergetelijke tijd tegemoet. Wij zullen er alles aan doen om uw kind bij ons thuis te laten voelen en zo goed mogelijk ondersteunen in de ontwikkeling op weg naar de basisschool. Alvast hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Kijk voor het invullen van de gewenste opvangtijden naar de beschikbare uren per locatie op het tabblad “Openingstijden” in het menu AANMELDEN.

Kindgegevens

Wanneer uw kind nog niet is geboren kunt u volstaan met "?"
Wanneer uw kind nog niet is geboren kunt u volstaan met "?"
Wanneer uw kind nog niet is geboren kunt u volstaan met "?"

Medische hulp in geval van nood

Geef hier aan of er bij uw kind sprake is van een chronische aandoening en/of beperking. Denk bijvoorbeeld aan een allergie.

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

De belastingdienst stelt verplicht dat de BSN nummers én geboortedata van BEIDE OUDERS (m.u.v. een één-ouder gezin) worden opgegeven.
Dit e-mail adres wordt gebruikt voor correspondentie
In een één-ouder situatie kunt u de gegevens van de tweede ouder weg laten.

Arrangementkeuze

Alleen van toepassing op PEUTERWERK
Begintijd opvang op elk heel of half uur (bijv. 7.30 - 8.00 - 8.30 uur enz.)
Opvangtijden per ½ uur met een minimum van 3 aaneengesloten uren per dag.
In overleg met de leiding zal gekeken worden vanaf welke datum en op welke tijden er plaats is voor uw kind.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld ad € 10.- s.v.p. overmaken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. "Inschrijfgeld + naam van uw kind".
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw kind ingeschreven.

Gegevens Peuterplein Kinderopvang

Peuterplein Kinderopvang, Europalaan 98a, 6871 XX Renkum
Peuterplein Kinderopvang is onderdeel van Bredeplein v.o.f.
Rabobank IBAN NL21RABO0119993333 | KvK 09220510