VVE / STARTBLOKKEN

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op alle drie de locaties van Peuterplein Kinderopvang wordt Voor en Vroegschoolse Educatie aangeboden. Kinderen komen voor VVE in aanmerking wanneer sprake is van een taalachterstand en/of een tweetalige opvoeding. Kinderen met VVE worden 10 uur per week opgevangen en begeleid door VVE gecertificeerde medewerkers van Peuter-plein. Op indicatie van het consultatiebureau krijgt een kind VVE toegewezen.

Startblokken basisontwikkeling

Peuterplein werkt met de methode: Startblokken Basisontwikkeling. Daarin staan zowel thematisch werken en taalontwikkeling als sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling centraal. Het doel van deze methode is kinderen, door interactie en verschillende spelactiviteiten, te betrekken bij het leven van alledag. Hiervoor komen allerlei thema’s aan de orde. Voor jonge kinderen zijn dit thema’s die “alledaags” en “dicht bij huis” zijn. Het moet herkenbaar zijn. Een paar voorbeelden: naar de dokter, vakantie, boodschappen doen, de markt, de kapper.
Een themaperiode duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Gedurende die periode staat er een thematafel/themahoek in de leefruimte, komen de kinderen thuis met knutselwerkjes, worden er boekjes voorgelezen, liedjes gezongen en spelletjes gedaan rondom het thema.