V V E / STARTBLOKKEN

Voor- en Vroegschoolse Educatie (V V E)

Op alle drie de locaties van Peuterplein Kinderopvang wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie aangeboden. Kinderen komen voor V V E in aanmerking wanneer sprake is van een taalachterstand en/of een tweetalige opvoeding. Kinderen met V V E worden 10 uur per week opgevangen en begeleid door V V E gecertificeerde medewerkers van Peuterplein. Op indicatie van het consultatiebureau krijgt een kind
V V E toegewezen.

Startblokken basisontwikkeling

Peuterplein werkt met de methode: Startblokken Basisontwikkeling. Daarin staan zowel thematisch werken en taalontwikkeling als sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling centraal. Het doel van deze methode is kinderen, door interactie en verschillende spelactiviteiten, te betrekken bij het leven van alledag. Hiervoor komen allerlei thema’s aan de orde. Voor jonge kinderen zijn dit thema’s die “alledaags” en “dicht bij huis” zijn. Het moet herkenbaar zijn. Een paar voorbeelden: naar de dokter, vakantie, boodschappen doen, de markt, de kapper. 
Een themaperiode duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Gedurende die periode staat er een thematafel/themahoek in de leefruimte, komen de kinderen thuis met knutselwerkjes, worden er boekjes voorgelezen, liedjes gezongen en spelletjes gedaan rondom het thema.