Bij Peuterplein Kinderopvang zetten kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar spelenderwijs de eerste stappen in hun ontwikkeling. In de eerste 4 levensjaren leggen zij onder deskundige begeleiding van gediplomeerde leidsters het fundament voor hun verdere ontwikkeling.

Bij de allerkleinsten ligt de nadruk in eerste instantie op verzorging, veiligheid en vertrouwd raken met andere kinderen en volwassenen. Bij de dreumesen en peuters speelt naast verzor-ging en veiligheid ook het sociale en educatieve aspect een rol. Zij worden stap voor stap voorbereid op de basisschool.

Waarom u voor Peuterplein Kinderopvang kiest

In ons kinderdagverblijf wordt uw kind, in een huiselijke sfeer, opgevangen door enthousiaste en betrokken leidsters. Alle groepen hebben vaste leidsters zodat uw kind altijd bekende gezichten tegen komt. Peuterplein Kinderopvang is V V E gecertificeerd. Daarmee is Peuterplein bevoegd kinderen met een taalachterstand extra te ondersteunen. De opvangtijden op maat en het tarief van € 8,80 per uur maken Peuterplein Kinderopvang tot de voordeligste en meest flexibele kinderdagverblijven in de gemeente Renkum. En Peuterplein is 52 weken per jaar geopend.