Bij Bredeplein Kinderopvang staat jouw kind centraal. We bieden een warme en stimulerende omgeving waarin jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Spelenderwijs ontplooien de kinderen hun talenten in een eigen tempo onder begeleiding van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Waarom je voor Peuterplein kiest

Peuterplein onderscheidt zich op een aantal punten van andere kinderopvangcentra:

Opvanguren op maat

We begrijpen dat flexibiliteit belangrijk is voor werkende ouders. Daarom bieden wij opvanguren op maat, met een minimum van 3 aaneengesloten uren per dag. Geen verplichte dagdelen of zelfs hele dagen, maar je kunt je kind brengen en ophalen op de tijden die jou het beste uitkomen. Zo kun jij zorgenloos de opvang van je kind aan laten sluiten op je werkdag.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op indicatie van het consultatiebureau bie-den wij VVE aan. Dit programma is gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen.

3+ groep

Speciaal voor peuters vanaf 3 jaar hebben we een groep die gericht is op de voorbereiding op de basisschool. Hier worden vaardigheden geoefend die belangrijk zijn voor een soepele overgang naar het basisonderwijs.

Kleine groepen met vaste leidsters

Bij Peuterplein geloven we in de kracht van stabiliteit en vertrouwen. Daarom werken we met kleine groepen, zodat jouw kind zich veilig en geborgen voelt. Onze vaste leidsters zorgen voor een persoonlijke en liefdevolle benadering.

Thematisch werken en ontwikkeling

We stimuleren de ontwikkeling van jouw kind op verschillende gebieden, waaronder taal, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch. We gebruiken hiervoor de methode Startblokken Basisontwikkeling, die speciaal is ontworpen om jonge kinderen te helpen groeien en bloeien.

Kind volgsysteem KIJK!

Om de ontwikkeling van jouw kind goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het kind volgsysteem KIJK. Hiermee kunnen we de voort-gang van je kind op verschillende ontwikke-lingsgebieden nauwkeurig bijhouden en waar nodig aanpassingen maken in ons programma.

Samenwerking met lokale basisscholen

We vinden een naadloze overgang naar de basisschool heel erg belangrijk. Daarom werken we nauw samen met lokale basisscholen om ervoor te zorgen dat jouw kind een soepele overgang heeft en goed voorbereid is op de volgende fase van zijn of haar educatieve reis.

Bij Peuterplein Kinderopvang streven we ernaar om een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving te bieden waarin jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen. We kijken ernaar uit om je kind te verwelkomen en samen met jou te werken aan een mooie toekomst!